; كاركنان در پویایی سازمان و جامعه اثر گذار هستند
Monday, July 15, 2024
  • time : 11:52
  • Date : Sun May 05, 2024
  • news code : 10877
كاركنان در پویایی سازمان و جامعه اثر گذار هستند
همزمان با روز معلم و پاسداشت شهید مطهری طی نشست صمیمی در سالن کنفرانس این منطقه از مدرسین داخلی و کارشناسان واحد آموزش تجلیل و تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال گازایران، در نشست صمیمی مدیر و جمعی از مسئولین با مدرسین داخلی و کارشناسان واحد آموزش رضا رفیعی مدیر منطقه بیان داشت: جایگاه معلم بسیار رفیع و بزرگ است تا جایی که پیامبر اسلام (ص) خود را معلم معرفی میکرد.


رفیعی ادامه داد: این جای بسی خرسندی و مباهات است که همکاران پرتلاش و جهادی ما در کنار وظیفه و رسالت اصلی خود، داوطلبانه متعهد می شوند تا دانش و علم خود را در اختیار دیگر همکاران قرار بدهند و این یعنی ایثار و از خودگذشتگی.


وی اذعان داشت: شخصی که با تمام مشقت و سختی که در راه کسب علم و دانش متحمل شده است و به راحتی آن دانش را در اختیار دیگران قرار می دهد، یعنی به درستی زکات علم خود را پرداخته است.


رضا رفیعی با بیان اینکه آبادانی و پیشرفت کشور زمانی تحقق می یابد که ما دانش و داده های خود را در اختیار افرارد زیر دستمان قرار دهیم تصریح کرد: جامعه پویا جامعه ای است که افراد آن جامعه بیشتر از دانش خود باعث یادگیری دیگران شوند تا موتور پیشرفت و پله های ترقی در جامعه ادامه داشته باشد تا ایرانی آبادتر همراه با توسعه علم و دانش داشته باشیم.
 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.9.0
    V6.1.9.0