پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


news categories 
news code : 6992  |  event date : Wed Jul 28, 2021 12:0:29
پیام تبریک سرپرست منطقه پنج عملیات شرکت انتقال گاز به مناسبت دهه امامت و ولایت ،عید سعید قربان و غدیر
news code : 6985  |  event date : Tue Jul 27, 2021 11:35:41
ماهنامه الكترونیكی شركت انتقال گاز ایران، تیرماه1400، سال دوم ، شماره 12
news code : 6982  |  event date : Mon Jul 26, 2021 12:58:48
کلیه پرونده های قضایی، اداری، اوقاف، اقرارنامه ها و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول شرکت در امورحقوقی منطقه پنج عملیات انتقال گاز، مکانیزه شد.
Page1of7123456...7.Next.GO

Page5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0