پنج‌شنبه, 7 بهمن 1400

مجموعه سوالات و سناریوهای المپیاد فنی و عملیاتی بهره برداران تاسیسات تقویت فشار گاز

مجموعه سوالات و سناریوهای المپیاد فنی و عملیاتی بهره برداران تاسیسات تقویت فشار گاز

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    5.7.14.0
    V5.7.14.0