يکشنبه, 11 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۳:۱۷:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ 
  • کد خبر : ۳۹۴۷
مدیر تعالي سازماني منطقه 8 عمليات:
تلاش برای تحقق حداكثری ارزش های سازمانی
تعالي سازماني منطقه 8 عمليات انتقال گاز به روش شبيه سازي ارزيابي شد.

به گزارش روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز، عليرضا رحمت نژاد، مدير تعالي سازمان اين منطقه در ابتداي جلسه ضمن تشريح اهداف خودارزيابي گفت: در فرآيند خودارزيابي تعالي سازماني اين منطقه كه به روش شبيه سازي انجام گرفت، به سازمان اجازه داد به طور شفاف، زمينه هاي قابل بهبود خود را تعيين كند و برنامه هايي را در قالب اقدامات و پروژه هاي بهبود در سازمان طرح ريزي نمايد.

رحمت نژاد، هدف از برگزاري جلسات خودارزيابي را بررسي همه جانبه منطقه جهت شناسايي نقاط قوت و نواحي قابل بهبود دانست و افزود: پرسش هاي تيم ارزيابي بر مبناي الزامات مدل جايزه سرآمدي و بهبود مستمر شركت ملي گاز (2013- EFQM ) از اعضاي كميته هاي تعالي و كاركنان انجام و بر اساس مستندات ارائه شده، ارزيابي به روش شبيه سازي جايزه سرآمدي شركت ملي گاز ايران، انجام گرديد.

مدير تعالي سازمان منطقه 8 عمليات انتقال گاز در ادامه، ضمن تاكيد بر تلاش در جهت تحقق حداكثري ارزش هاي سازماني اظهار داشت: همكاري كارگروهها، زمينه را براي تحقق اهداف مورد نظر فراهم مي سازد.

بنابراين گزارش، منطقه 8 عمليات انتقال گاز در سال گذشته موفق به كسب تقديرنامه دو ستاره تعالي از سوي جايزه تعالي و سرآمدي گاز گرديد و در سالجاري در جايزه سرآمدي و بهبود مستمر شركت ملي گاز براي كسب نتايج بهتر اقدام نموده است.

شايان ذكر است جلسات خود ارزيابي تعالي سازماني اين منطقه به روش شبيه سازي جايزه با حضور مدير، معاونين، روساي واحدهاي ستادي، تيم هاي تعالي و ارزياب بيروني به مدت سه روز برگزار گرديد.

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.6.6.0