يکشنبه, 11 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۵:۵۵:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ 
  • کد خبر : ۳۹۴۹
به همت متخصصان داخلی ، 2 هزار نشان دهنده فشار گاز در منطقه چهارعملیات انتقال گاز كالیبره شد
به گزارش روابط عمومي منطقه چهارعمليات انتقال گاز، محمد كامل با اعلام اين خبر افزود: اهميت اطلاع از مقدار دقيق فشار گاز درعمليات هاي مختلف بر كسي پوشيده نيست و تصميماتي كه در مراكز ديسپچينگ و ساير مراكز گاز رساني گرفته ميشود ارتباط مستقيمي با دقت فشار قرائت شده دارد لذا گيج هاي بكار رفته درخطوط لوله به عنوان ابزار نشان دهنده فشار گاز خطوط اصلي و فرعي در كل منطقه نقش به سزایي را بر عهده دارند.

وي ادامه داد:بيش ازدو هزار گيج نمايشگر فشاردرسراسر خطوط لوله در ايستگاه هاي مختلف بين راهي، انشعاب و اندازه گيري نصب شده و مورد استفاده عملياتي قرار مي گيرند.

كامل با اشاره به اهميت دقت فشار قرائت شده در گيج هاي خطوط لوله تصريح كرد: از ابتداي سال جاري دوره كاليبراسيون سه ساله براي گيج هاي خطوط لوله تعريف شده و توسط همكاران شيرهاي خودكار در تمامي مراكز بهره برداري خطوط لوله فرآيند كاليبراسيون براي همه گيج هاي فشار انجام شده و به پايان رسيده است.

 مدير منطقه 4 عمليات انتقال گاز ادامه داد: براي افزايش دقت و تحت كنترل بودن فرآيند كاليبراسيون ، تمامي گيج هاي خطوط لوله در سيستم پايش و مديريت تعميرات منطقه با عنوان IPCMMS تعريف شده و پارامترهاي مورد نياز در اين سيستم تحت پايش مداوم و دوره اي قرار دارند .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.6.0