پنج‌شنبه, 26 تير 1399
  • ساعت : ۹:۱۹:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 
  • کد خبر : ۵۳۲۹
درمنطقه ده عملیات انتقال گاز؛
آغازعملیات تعمیرات اساسی تاسیسات تقویت فشارگازآبپخش
تعمیرات اساسی تاسیسات تقویت فشارگازآبپخش با تلاش کارکنان منطقه ده عملیات انتقال گاز، جهت افزایش ضریب پایداری انتقال گاز در فصل زمستان آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه ده عملیات انتقال گاز، حمید خدری مدیرمنطقه با اشاره به این که این عملیات در راستای پایداری شبکه انتقال گاز کشوردردستورکار قرارگرفته است، افزود : باتوجه به انجام تعمیرات اساسی تاسیسات انتقال گازخیرگو، فرآیند تعمیرات ایستگاه تقویت فشارگازآبپخش نیزبا بازکردن قطعات کمپرسورها واسکرابرها شروع شده است.
وی با بیان این که تعمیرات اساسی تاسیسات یادشده به مدت 20 روزبه طول خواهد انجامید، افزود: طبق برنامه ریزی وهماهنگی های انجام گرفته با ستاد شرکت انتقال گاز و شرکت ملی گازایران، تعمیرات تاسیسات آبپخش ازنخستین روز از تیرماه سال جاری آغازشده و پیش بینی می شود به مدت 20 روز و بالغ بر1400 نفر ساعت کار به انجام برسد.
 مدیرمنطقه ده عملیات انتقال گازحفظ و استمرار پایداری انتقال گاز را ازاهداف مهم این تعمیرات دانست وگفت: هرساله برنامه تعمیرات اساسی تاسیسات در راستای اهداف استراتژیک منطقه وافزایش ضریب پایداری انتقال گازدرفصل زمستان انجام می گردد و همچنین برنامه ریزی های انجام شده با رویکرد صرفه جویی و حمایت از تولید کنندهای داخلی صورت میگیرد.
خدری درپایان ضمن آرزوی موفقیت برای تیم عملیات تعمیرات اساسی تاکید کرد: با توجه به قرارگرفتن کشوردرشرایط ویژه بیماری کرونا، انجام این عملیات با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی ونظارت دقیق کارشناسان واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) صورت خواهد گرفت.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.6.0