چهارشنبه, 31 شهريور 1400
  • ساعت : ۱۳:۵۴:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ 
  • تعداد بازدید : 120
  • کد خبر : ۷۱۸۰
منطقه 6 عملیات انتقال گاز پیشرو در پیاده سازی و اجرای نرم افزار IPCMMS
مدیر منطقه 6 عمليات انتقال گاز از پیاده سازی و اجراي نرم افزار IPCMMS و پيشرفت قابل توجه آن در بخش هاي مختلف منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شرکت انتقال گاز ایران، علیرضا عربلو، مدیر منطقه 6 عملیات بيان كرد: در راستاي اهداف و برنامه هاي شركت انتقال گاز ایران جهت استفاده از نرم افزار IPCMMS كه حاصل سال ها تجربه در پياده سازي CMMSهاست و تمامي نيازمندي هاي حوزه نگهداري و تعميرات را برطرف ساخته و روند بهبود كيفيت تعميرات تجهيزات و كاهش هزينه ها را برای مدیریت دارايي فيزيكي به دنبال خواهد داشت.
عربلو ادامه داد: كاربرد اين نرم افزار به طور خلاصه در مديريت تجهيزات، ثبت و پيگيري سفارش كارهاي تعميرات اضطراري و اصلاحي CM، ايجاد و برنامه ريزي و زمانبندي سفارش كارهاي نگهداي و تعميرات شامل PM-كاليبراسيون، بازرسي هاي دوره اي و پايش وضعيت تجهيزات، ثبت سوابق و ايجاد گزارش هاي متنوع مانند سوابق تعميراتي تجهيزات و شاخص هاي كليدي عملكرد، ايجاد شناسنامه فني و آرشيو فني تجهيزات مي باشد.
وي تصريح كرد: اين نرم افزار داراي 7 بخش است كه شامل: مديريت تجهيزات كه در آن تمامي تجهيزات منطقه مطابق استاندارد ISO 14224 جمع آوري و با استفاده از استاندارد NORSOK Z_008 و دستورالعمل هاي موجود كد گذاري و در نرم افزار ثبت شده است، مديريت دستور كارها، آرشيو فني، شناسنامه فني، ماژول ابزارآلات، ماژول قطعات يدكي و ماژول گزارشات مي باشد.
عربلو ضمن اشاره به پيشرفت قابل توجه اين نرم افزار در سطح منطقه و همچنين به عنوان منطقه پايلوت در سطح شركت انتقال گاز به اقدامات انجام شده پرداخت و گفت: جمع آوري اطلاعات و تجهيزات در سطوح مختلف مطابق استانداردها و دستورالعمل هاي موجود توسط واحدهاي منطقه با نظارت واحد برنامه ريزي، تهيه JOB CARDهاي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه، آموزش، تهيه شناسنامه فني، تهيه آرشيو اسناد فني، جمع آوري اطلاعات نيروي انساني استفاده كننده، جمع آوري اطلاعات ابزار آلات و ثبت كاركرد تجهيزات بحراني انجام شده است.
مدیر منطقه عنوان كرد: اين نرم افزار در تاسيسات تقويت فشار گاز و مراكز بهره برداري خطوط لوله منطقه به طور كامل راه اندازي شده است و همچنين تجهيزات واحدهاي حمل و نقل و ICT جمع آوري و سفارش كارهاي CM در حال ارسال است و ايجاد JOB CARDهاي تعميرات دوره اي در دست اقدام مي باشد و نيز در بخش تجهيزات حفاظت الكترونيك در حال جمع آوري اطلاعات مي باشد.
عربلو اظهار داشت: ثبت سوابق تعميراتي در نرم افزار و بررسي ساليانه در كارگروه هاي PMO باعث بهينه سازي برنامه هاي نگهداري و تعميرات و در نتيجه باعث مديريت هزينه هاي تعميراتي مي شود كه اين امر سود و صرفه قابل توجهي براي منطقه به دنبال خواهد داشت.
در پايان عربلو به تاثير گذاري IPCMMS بر مديريت دانش پرداخت و عنوان كرد: مديريت دانش شامل يك سري استراتژي و راهكارها براي شناسايي، ايجاد، نمايندگي، پخش، و تطبيق بينش ها و تجارب در سازمان مي باشد كه در اين نرم افزار مراحل انجام كار در سفارش كارهاي تعميراتي ثبت مي گردد و ثبت تجربيات و استفاده سايرافراد باعث مي شود تا قدمي موثر در ايجاد دانش مديريت برداشته شود.
 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0