چهارشنبه, 31 شهريور 1400
  • ساعت : ۱۴:۴:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ 
  • تعداد بازدید : 167
  • کد خبر : ۷۱۸۲
ایمن سازی خط لوله 24 اینچ سرخون/رفسنجان انجام شد
مدیر منطقه از پايان ايمن سازي خط لوله 24 اينچ سرخون/رفسنجان در شهريور ماه سال جاري خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شرکت انتقال گاز ایران، علیرضا عربلو، مدیرمنطقه 6 عمليات، در اين خصوص اظهار داشت: در جهت ايمن سازي خط لوله گاز 24 اينچ سرخون/رفسنجان در راستاي انتقال پايدار گاز طبيعي و  حفظ سرمايه ملي پروژه ابنيه فني از كيلومتر 24تا 134 و همچنين احداث حصار پيش ساخته بتني ايستگاه كيلومتر 155 بر روي خط مذكور در دستور كار قرار گرفت.
عربلو ضمن اشاره به اهميت اين خط و انتقال گاز به نيروگاه خليج فارس و شهرستان حاجي آباد و همچنين گاز رساني به استان كرمان به اقدامات انجام شده پرداخت و گفت: احداث 3 مورد ديوار سنگي، احداث 1 مورد ديوار حائل به طول 700 متر، ساخت 16 آبنما به طول 800 متر و ساخت ديوار پيش ساخته به طول 200 متر مهم ترين كارهاي اجرايي بوده كه طي 14 ماه به انجام رسیده است.
مدیر منطقه بيان داشت: با اجراي اين پروژه از آبردگي مسير، بيرون افتادن خط لوله، مسدود شدن جاده سرويس، پوسيدگي و زنگ زدگي حصار فلزي و بيرون بودن تاسيسات ايستگاه جلوگيري شده و همچنين در شرايط بحراني با مشكل دسترسي به تجهيزات و جاده سرويس روبرو نخواهيم بود.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0