يکشنبه, 26 آبان 1398
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۹:۴۳:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ 
  • کد خبر : ۲۸۷۲
آگهی فراخوان ارزیابی كیفی - شماره مناقصه: 88780015
منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: خدمات حمل و نقل خودرویی منطقه9 عملیات انتقال گاز سال 98 را ارزیابی کیفی نماید.

داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت شرکت انتقال گازایران www.nigc-nigtc.ir  مراجعه نمایند. 
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 9عملیات انتقال گاز) ساری _ بلوار امیر مازندرانی روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره:911- 48175 تلفن: 01133804483 
2- موضوع: خدمات حمل و نقل خودرویی منطقه9 عملیات انتقال گاز سال 98
3- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: امور پیمان های منطقه 9 عملیات انتقال گاز از تاریخ 98/08/11 الی 98/11/14 
4- تحویل مدارک و اسناد استعلام ارزیابی کیفی: تا ساعت 14 مورخ 98/08/29  
5- شرایط خرید و دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی:
شرکت های متقاضی می بایست در بازه زمانی ذکر شده، با در دست داشتن مدارک ذیل به امور پیمان های منطقه9 عملیات انتقال گاز جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مراجعه نمایند: 
الف) ارائه نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد
ب) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از اداره کار در زمینه حمل و نقل 
ج) دارا بودن فیش بانکی به مبلغ سیصد هزار ریال به شماره حساب 4101090571214379 نزد بانک مرکزی به نام "شرکت انتقال گاز- تنخواه گردان پرداخت – منطقه 9 عملیات انتقال "
6- همچنین مدارک زیر نیز از الزامات تایید مناقصه گر در مرحله ارزیابی کیفی می باشد.
الف) ارائه روزنامه رسمی و آخرین تغییرات هیات مدیره شرکت 
ب) ارائه گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

شماره مجوز:   1398.4640          

روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز
 
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.3.0
    V5.5.3.0