جمعه, 16 خرداد 1399
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۹:۴۷:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ 
  • کد خبر : ۲۸۷۳
آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی كیفی پیمانكاران
شماره آگهی: 87380041 شماره مجوز: 1398.4736

منطقه دو عمليات انتقال گاز درنظر دارد اجراي عمليات احداث ايستگاه حفاظت كاتدي خط "12 (اینچ ) كاشان را پس از ارزيابي كيفي به پيمانكاران داراي صلاحيت واگذار نمايد، لذا متقاضياني كه واجد شرايط اعلام شده باشند، مي توانند درخواست كتبي خود را به همراه مدارك مورد نياز جهت اعلام آمادگي حداكثر ظرف مدت 6 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم به دفتر امور پيمان های منطقه دو عمليات انتقال گاز ارایه نمايند. 
اطلاعات مناقصه:  
1)  دستگاه مناقصه گزار:‌ شرکت انتقال گاز ایران - منطقه دو عمليات انتقال گاز 
2)  مدت اجرای پيمان: 3 ماه  شمسي
3)  مکان اجرای‌ پروژه: محدوده شهرستان كاشان 
4)  مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 395,000,000 ریال 
5)  پيمانكار بايستي توانايي ارايه ضمانت نامه هاي شرکت در فرآيند ارجاع كار، انجام تعهدات و پیش پرداخت (مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50659 هـ‌. مورخ 94/9/22 هيات محترم وزيران) را دارا باشد. 
6)  محل دريافت فرمهاي استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: كيلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عمليات انتقال گاز– امور پيمان ها - تلفكس: 36281413-031 
7)  مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 98/08/19 به مدت 2 روز 
8) زمان عودت فرم هاي استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: 98/09/09 ساعت 12 
9)  زمان گشايش پیشنهادها: متعاقباً اعلام می گردد.
10) محل گشايش پيشنهاد قيمت‌: كيلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عمليات انتقال گاز 
11) فرايند مناقصه: عمومی - يك مرحله اي – ارزيابي كيفي
12)  مدت اعتبار پیشنهادات: حداقل 3 ماه شمسی 
13)  قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.
(اسناد ارزيابي كيفي و پيشنهاد مالي همزمان توزيع و جمع آوري مي گردد.)

ضمناً هزينه اسناد مناقصه به عهده برنده خواهد بود.
شرايط و مدارک مورد نياز متقاضيان
    ارایه گواهينامه معتبر اصل/ برابراصل شامل: تاييد صلاحيت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداقل پایه 5 رشته تاسيسات و تجهيزات 
    گواهی صلاحيت ايمنی پيمانکاران
    كد اقتصادي
    شناسة ملي
    گواهينامه ثبت نام اشخاص حقوقي در نظام ماليات بر ارزش افزوده
    گواهي امضای مجاز و تعهدآور صاحبان امضا براساس آگهی آخرین تغییرات معتبر

ضمناً آگهي فوق در سايت هاي ذيل نيز قابل مشاهده مي باشد.

WWW. SHANA.IR 
WWW. NIGC-NIGTC. IR 
WWW. NIGC-DIST2. IR
http://iets.mporg.ir
روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/08/11 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/12
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.6.0