يکشنبه, 26 آبان 1398
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۹:۳۸:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ 
  • کد خبر : ۲۸۷۵
آگهی فراخوان مناقصه عمومی – دو مرحله ای
تقاضاي شماره : MD99-1572880047-MK PARTS FOR GAS TURBINE"RUSTON" TYPE EM85

شركت انتقال گاز ايران در نظر دارد تامین  اقلام تقاضاي فوق را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله ای پس از ارزيابي كيفي به تامین کنندگان واجد شرايط به شرح ذيل واگذار نمايد:
1-  مناقصه گزار: ستاد شركت انتقال گاز ايران - واقع در تهران بلوار نلسون ماندلا (جردن) - بلوار اسفندیار-  پلاک 27.
2-  مدت تحویل کالا :حداکثر مدت زمان تحویل کالای موضوع تقاضا دوازده ماه میباشد.
3-  محل تحویل کالا : CFR  بندر عباس/CPT  (زمینی/هوایی) تهران/DDP  (تحویل در سایت متقاضی)
4-  آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه : 14 روز  پس از انتشار نوبت دوم فراخوان در روزنامه هاي كثير الانتشار
5-  ميزان و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:  مبلغ   2,922,750,000 ريال و براساس آئين نامه تضمين معاملات دولتي مصوب 09/22/ 1394 می باشد.
6-  توانايي تهيه و تسليم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به ميزان 10 درصد كل مبلغ پيشنهادي (در صورت برنده  شدن).
7-  میزان پیش پرداخت: حداکثر 15% مبلغ پیشنهادی در برابر ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی
8-  شرکت های ایرانی در مقابل تضمبن فرآیند ارجاع کار و تضامین انعقاد قرار داد ارزی – ریالی و  ضمانت نامه پیش پرداخت مجاز هستند به جای ضمانت نامه های ارزی، ضمانت نامه ریالی بانکی معتبر بر اساس نرخ تسعیر (سامانه نظارت ارز) نیما در زمان تسلیم ارائه نمایند.
در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز ده درصد افزایش داشته باشد میبایست مبلغ ضمانت نامه بروز شده و کسری آن تحویل شرکت (کارفرما) گردد.
مناقصه گران مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه پس از واريز مبلغ 70,000 ريال به شماره حساب 4101090530233049 
(شماره شبا 150100004101090530233049IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام شرکت انتقال گاز ایران به همراه معرفي نامه به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
((تهران بلوار نلسون ماندلا (جردن)- بلوار اسفندیار پلاک 27- اداره خريدهاي خارجي/تلفن 81314014 آقاي محمد سلیمانی ))
قابل ذكر مي باشد مبلغ واريزي 70/000 ريالي مي بايست به صورت فيش بانكي معتبر ارائه گردد و ساير موارد (اينترنتي/دستگاه خود پرداز و ....) مورد تائيد نمي باشد.
ضمناً به اطلاع ميرساند:     
الف) بازگشايي پاكات در محل برگزاري كميسيون مناقصات ستاد شركت انتقال گاز خواهد بود و زمان بازگشايي متعاقباً اعلام خواهد شد.
ب) شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف این شرکت طبق ماده 10 آیین نامه معاملات دولتی میباشد. 
ج) دستگاه مناقصه گذار در صورت عدم رعایت مفاد قانون و آیین نامه ها میتواند نسبت به رد پیشنهادات واصله اقدام نماید.
 د) فروش اسناد مناقصه از تاريخ 1398/08/13 تا آخر وقت اداري 1398/08/27 و به صورت حضوري و در قبال ارائه رسيد معتبر واريز مبلغ و معرفی نامه تحويل مي گردد.
هـ) پيشنهادات بايستي تا پايان وقت اداري ساعت 16 تاريخ 1398/09/16 به كميسيون مناقصات تحويل گرديده و پيشنهادات ارائه شده مي بايست به مبلغ مشخص  و یا براساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و با سه ماه اعتباردر پاکات لاک و مهر شده تسلیم گردد.
و)  مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اطلاع رساني الكترونيكي شركت انتقال گاز به آدرس  WWW.NIGC-NIGTC.IR  بخش آگهي - مناقصه ها٬ مراجعه و يا با شماره تلفن 81314237  شركت انتقال گاز تماس حاصل نمايند.
تاريخ چاپ آگهي نوبت اول:    1398/08/12 
تاريخ چاپ آگهي نوبت دوم:    1398/08/13
                                
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.3.0
    V5.5.3.0