يکشنبه, 11 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۲:۶:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ 
  • کد خبر : ۳۹۴۲
آگهی مزایده عمومی شماره 3002 - 98
(87280049)

منطقه 5 عملیات انتقال گاز در نظر دارد جهت فروش اقلام اسقاط خود  مطابق شرایط مشروحه ذیل مزایده عمومی برگزار نماید  لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط  جهت شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید

1-لیست  کلی کالا ها:

ردیف

شرح مزایده

واحد کالا

مقدار تقریبی

محل استقرار کالا

1

 بشکه خالی

عدد

511

انبار مرکزی –شیراز

2

لاستیک اسقاطی

کیلو گرم

8000

انبار مرکزی –شیراز

3

 لوازم نو انواع ماشین الات از رده خارج

عدد

635

انبار مرکزی –شیراز

4

 ضایعات آلو مینیوم

کیلو گرم

1895

انبار مرکزی – شیراز

5

آهن الات اسقاطی و ضایعات فلزی

کیلو گرم

50035

انبار مرکزی –شیراز

6

 سرلوله اسقاطی

گیلو گرم

40000

انبار مرکزی –شیراز

7

بشکه 200 لیتری روغن توربین

عدد

404

انبار مرکزی –شیراز

8

مقره

عدد

2995

انبار مرکزی –شیراز

9

 کاپ پیگ مستعمل و فرسوده

 کیلو گرم

2000

انبار مرکزی –شیراز

10

فیلتر هوای مستعمل توربین

کیلو گرم

410

انبار مرکزی –شیراز

11

قطعات  کا مپیوتری

 عدد

1546

انبار مرکزی –شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-نوع و مبلغ تضمینشرکت مزایده: ارایه ضما نت نامه  بانکی به میزان  5 درصد مبلغ پیشنهادی مطابق آئین نامه تضمین معاملات دو لتی  بشماره 123402 / ت 50659 مورخ 94/9/22

3- مهلت و چگونگی اخذ اسناد مزایده: متقاضیان شرکت در مزایده از تاریخ5/09/1398الی 13/09/1398با ارایه تقاضا نامه  بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعهوتعطیلات  هفتگی ودر ساعت اداری به آدرس  شیراز  انتهای بلوار باهنر جنوبی جاده کمریندی احمد آباد جنب پمپ بنزین فلاح زاده  امور تدارکاتو عملیات کالا  واحد عملیات انبارها مراجعه نمایند.

4- تاریخ و محل بازدید: متقاضیان واجد شرایط جهت بازدید از کالا ها می توانند از تاریخ 05/09/1398 الی 13/09/1398ودر ساعات  اداری و در محل های ذکر شده در بند یک  اسناد مزایده  مراجعه نمایند.

5- مهلت تحویل : آخرین مهلت تحویل  پیشنهدات : ساعت 16 روز چهارشنبه 1398/09/27 می باشد

6- تاریخ گشایش : گشایش ضمانتنامه شرکت در مزایده  و پا کات پیشنهاد مالی روزیکشنبه 1/10/1398 ساعت 11 صبح در سالن جلسات منطقه 5 عملیات انتقال گاز صورت می گیرد.

7- در صورت برنده شدن ارایه ضمانت نامه بانکی  به میزان 10 درصد مبلغ معامله الزامی است.

8- مبلغ کل پایه مزایده فروشنده جهت 11 قلم  000/975/056/5ریال می باشد.

توجه :1: شرکت کنندگان در مزایده باید ظرف مهلت مقرر در این آگهی فوق برای کلیه اقلام درخواستی  ارایه نرخ نمایند و ملاک ارزیابی بالاترین قیمت پیشنهادیکل جهت 11 قلم به صورت یکجا خواهد بود.

توجه2: هرگونه تغییر در  شرایط  و زمان مزایده به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مزایده خواهد  رسید.

 مزایده گران می توانند در صورت  ضرورت با شماره 38132260-071 و38408002-071 تماس حاصل نموده و مکاتبات خود را به شماره  38407776 دبیرخانه منطقه 5 ارسال نمایید  ویا به آدرس سایت الکترونیکی منطقه 5 عملیات انتقال گاز به نشانی www.nigc-dist5.ir مراجعه نمایند.

شماره مجوز: 1398.5295

نوبت اول : سه شنبه 05/ 09 /1398

نوبت دوم : پنچ شنبه 07 /09/ 1398

 

روابط عمومی منطقه 5 عملیات  انتقال گاز

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.6.0