يکشنبه, 11 خرداد 1399
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۹:۱۲:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 
  • کد خبر : ۵۱۴۴
آگهی فراخوان مناقصه - شماره فراخوان: 88790006
منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: احداث ابنیه دیوار سنگی و اصلاح مسیر خط لوله 16 اینچ علی آباد/ شاهرود را به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.

داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت شرکت انتقال گاز ایران (www.nigtc.ir) درگاه منطقه ۹ عملیات، بخش آگهی مناقصات مراجعه نمایند.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری- بلوار طالقانی – قبل از میدان هلال احمر– صندوق پستی شماره:4818938853 تلفن: -01133805614
2- موضوع و محل اجرای پروژه: احداث ابنیه  دیوار سنگی و اصلاح مسیر خط لوله 16 اینچ علی آباد/ شاهرود
3- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 000 000 250 2 ریال به صورت یکی ازتضامین مذکور در آیین نامه تضمین در معاملات دولتی.
4- برآورد تقریبی مناقصه و مبانی آن : حدود 45 میلیارد ریال بر اساس فهارس بهای ابلاغی سازمان برنامه و بودجه1399
5- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه 9 عملیات انتقال گاز از تاریخ 99/03/10 الــی - 99/03/12
6- تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا مورخ 99/03/27 
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار طالقانی  – قبل از میدان هلال احمر - سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 1399/04/29 می باشد لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجدشرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد.
8- مدت اعتبار پیشنهادات: 3ماه که برای یک دوره 3ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
9- فرایند مناقصه: یک مرحله ای با ارزيابي كيفي
10- شرایط شرکت در مناقصه:  الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد ب) دارا بودن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رشته ابنیه یا آب یا راه و باند از سازمان برنامه و بودجه که نشان دهنده ظرفیت آزاد کاری شرکت باشد.
ج) ارائه فیش بانکی به مبلغ سیصد هزار ریال به شماره حساب 4101090571214379 نزد بانک مرکزی به نام "شرکت انتقال گاز - تنخواه گردان پرداخت – منطقه 9 عملیات انتقال "  د ) دارا بودن روزنامه رسمی و  آخرین تغییرات شرکت  هـ) دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تذکر: قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت، ارائه گردد.


شماره مجوز:  روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.6.0