پنج‌شنبه, 26 تير 1399
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۸:۴۷:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 
  • کد خبر : ۵۲۸۳
آگهی تمدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
تقاضاي شماره : MD99/4572898014-TL PARTS FOR GAS TURBINE "MOTORSICH"

شركت انتقال گاز ايران در نظر دارد تامین  اقلام تقاضاي فوق را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله ای پس از ارزيابي كيفي به سازندگان واجد شرايط به شرح ذيل واگذار نمايد:
1- مناقصه گزار: ستاد شركت انتقال گاز ايران واقع در خیابان نلسون ماندلا، بلوار اسفندیار پلاک 27، اداره خريدهاي خارجي.
2- مدت تحویل کالا: حداکثر مدت زمان تحویل کالای موضوع جهت تامین کنندگان دوازده ماه میباشد.
3- محل تحویل کالا: CFR بندر عباس/CPT (زمینی/هوایی) تهران/DDP (تحویل در سایت متقاضی)
4- آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه تاریخ 1399/04/04 میباشد.
5- ميزان و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ 5,698,840,000 ريال  و بر اساس آیين نامه تضمين معاملات دولتي مصوب 22/09/ 1394 می¬باشد.
6- توانايي تهيه و تسليم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به ميزان 10 درصد كل مبلغ پيشنهادي (در صورت برنده  شدن).
7- میزان پیش پرداخت: حداکثر 15% مبلغ پیشنهادی در برابر ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی
8- شرکت های ایرانی در مقابل تضمین فرآیند ارجاع کار و تضامین انعقاد قرار داد ارزی – ریالی و  ضمانت نامه پیش پرداخت مجاز هستند به جای ضمانت نامه های ارزی، ضمانت نامه ریالی بانکی معتبر بر اساس نرخ تسعیر (سامانه نظارت ارز) نیما در زمان تسلیم ارائه نمایند.
در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز ده درصد افزایش داشته باشد میبایست مبلغ ضمانت نامه بروز شده و کسری آن تحویل شرکت (کارفرما) گردد.
9- قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
مناقصه گران مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه پس از واريز مبلغ 70,000 ريال به شماره حساب 4101090530233049 (شماره شبا 150100004101090530233049IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام شرکت انتقال گاز ایران به پس از هماهنگی های  به همراه معرفي نامه به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
((تهران، خیابان نلسون ماندلا، بلوار اسفندیار، پلاک 27، اداره خريدهاي خارجي/تلفن 81314014 آقاي محمد سلیمانی ))
ضمناً به اطلاع ميرساند:     
الف) بازگشايي پاكات در محل برگزاري كميسيون مناقصات ستاد شركت انتقال گاز خواهد بود و زمان بازگشايي متعاقباً اعلام خواهد شد.
ب) شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف این شرکت طبق ماده 10 آیین نامه معاملات دولتی میباشد. 
ج) دستگاه مناقصه گذار در صورت عدم رعایت مفاد قانون و آیین نامه ها میتواند نسبت به رد پیشنهادات واصله اقدام نماید.
د) فروش اسناد مناقصه از تاريخ 1399/03/31 تا آخر وقت اداري 1399/04/04 و به صورت حضوري و در قبال ارائه رسيد معتبر واريز مبلغ و معرفی نامه تحويل ميگردد .
هـ) پيشنهادات بايستي تا پايان وقت اداري ساعت 14/30 تاريخ 1399/04/14 به كميسيون مناقصات، با سه ماه اعتباردر پاکات لاک و مهر شده تحويل گردد.
و) مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اطلاع رساني الكترونيكي شركت انتقال گاز بخش آگهي - مناقصه ها  مراجعه فرمایند.
WWW.NIGTC.IR 
WWW.SHANA.IR 
تاريخ چاپ آگهي 1399/03/31


 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.6.0