پنج‌شنبه, 26 تير 1399
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۱۱:۵۷:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ 
  • کد خبر : ۵۳۴۰
تجدیدآگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی كیفی تامین كنندگان
شماره آگهی: 87390011 شماره مجوز: 1399.1624

منطقه دو عمليات انتقال گاز درنظر دارد اقلام  SUPPORT RING & THRUST RING  کمپرسورگاز  SUMMY را پس از ارزيابي كيفي به تامين كنندگان داراي صلاحيت واگذار نمايد، لذا متقاضياني كه واجد شرايط اعلام شده باشند، مي توانند درخواست كتبي خود را به همراه مدارك مورد نياز جهت اعلام آمادگي حداكثر ظرف مدت 7 روز  پس از چاپ آگهي نوبت دوم به دفتر تداركات و عمليات كالا منطقه دو عمليات انتقال گاز ارایه نمايند. 
اطلاعات مناقصه:  تقاضای 2072880027
1) دستگاه مناقصه گزار:‌ شرکت انتقال گاز ایران - منطقه دو عمليات انتقال گاز 
2) مدت اجرای پيمان: 7 ماه شمسي 
3) مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 500/000/000 ریال 
4) تامين كننده بايستي توانايي ارايه ضمانتنامه هاي شرکت در فرآيند ارجاع كار، انجام تعهدات و پیش پرداخت (مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50659 هـ‌. مورخ 94/9/22 هيات محترم وزيران) را دارا باشد. 
5) محل دريافت فرم هاي استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: كيلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عمليات انتقال گاز– تداركات و عمليات كالا - تلفن: 34042204 - 34042192-34042211-031   فکس:36278205 -34043021-031
6) مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 99/04/21  لغایت 99/04/22
7) زمان عودت فرم هاي استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: ساعت 13:30 روز چهارشنبه 99/05/08
8)  زمان گشايش پیشنهادها: 99/05/28
9)  محل گشايش پيشنهاد قيمت‌: كيلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عمليات انتقال گاز 
10) فرايند مناقصه: عمومی - يك مرحله اي – ارزيابي كيفي
11) مدت اعتبار پیشنهادات: حداقل 3 ماه شمسی 
12)  قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.
(اسناد ارزيابي كيفي و پيشنهاد مالي همزمان توزيع و جمع آوري مي گردد.)

شرايط و مدارک مورد نياز متقاضيان
  كد اقتصادي و شناسة ملي
  گواهينامه ثبت نام اشخاص حقوقي در نظام ماليات بر ارزش افزوده 
  گواهي امضا مجاز و تعهدآور صاحبان امضا براساس آگهی آخرین تغییرات معتبر 

ضمناً آگهي فوق در سايت هاي ذيل نيز قابل مشاهده مي باشد.

WWW. SHANA.IR 
WWW.NIGTC.IR
http://district2.ir
http://iets.mporg.ir
روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/04/10 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/11
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.6.0