پنج‌شنبه, 26 تير 1399
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۱۲:۳:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ 
  • کد خبر : ۵۳۴۱
آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی كیفی و فنی تامین كنندگان
شماره آگهی: 87390010 شماره مجوز:139901492

منطقه دو عمليات انتقال گاز درنظر دارد خريد يك دستگاه روتور كمپرسور گاز زيمنس مدل 10MV2A تایپ D (طبق مشخصات اسناد مناقصه)را به تامین کنندگان داراي صلاحيت واگذار نمايد، لذا متقاضياني كه واجد شرايط اعلام شده باشند، مي توانند درخواست كتبي خود را به همراه مدارك مورد نياز جهت اعلام آمادگي حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم به دفتر امور کالای منطقه دو عمليات انتقال گاز ارایه نمايند. 
اطلاعات مناقصه: تقاضای 2072890012
1) دستگاه مناقصه گزار:‌ شرکت انتقال گاز ایران - منطقه دو عمليات انتقال گاز 
2) مدت اجرای پيمان: 6 ماه شمسي
3) مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 1/500/000/000 ریال 
4) تامین کننده بايستي توانايي ارايه ضمانت نامه هاي پیش پرداخت، انجام تعهدات و شرکت در فرآيند ارجاع كار (مطابق با يكي از موارد درج شده در آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50659 هـ‌. مورخ 94/9/22 هيات محترم وزيران) را دارا باشد. 
5)  محل دريافت اسناد مناقصه: كيلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عمليات انتقال گاز– امور کالا- تلفن: 34042204-34042211-34042192-031   فکس:34043021-36278205-031
6) مهلت جهت دریافت فرم هاي استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: از تاریخ: 99/04/21 لغایت 99/04/22
7) زمان عودت اسناد مناقصه: ساعت 13:30روز چهارشنبه 99/05/08
8) زمان گشايش پیشنهادها: 99/06/04
9) محل گشايش پيشنهاد قيمت‌: كيلومتر 17 جاده اصفهان –  نجف آباد منطقه دو عمليات انتقال گاز 
10) فرايند مناقصه: عمومی - دو مرحله اي - ارزیابی کیفی و فنی
11) مدت اعتبار پیشنهادات:  حداقل 3 ماه شمسی 
12)  قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.
(اسناد ارزيابي كيفي و پيشنهاد مالي همزمان توزيع و جمع آوري مي گردد.)

شرايط و مدارک مورد نياز متقاضيان
  كد اقتصادي و شناسة ملي
  گواهينامه ثبت نام اشخاص حقوقي در نظام ماليات بر ارزش افزوده 
  گواهي امضا مجاز و تعهدآور صاحبان امضا براساس آگهی آخرین تغییرات معتبر 

ضمناً  آگهي فوق در سايت هاي ذيل نيز قابل مشاهده مي باشد.

WWW. SHANA.IR   
WWW. NIGTC. IR  
http://district2.ir
http://iets.mporg.ir
روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/04/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/11
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.6.0