پنج‌شنبه, 16 مرداد 1399
عنوان گروه خبري / مزایده .
  • ساعت : ۱۱:۱۵:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 
  • کد خبر : ۵۴۰۸
آگهی فراخوان مزایده عمومی شماره 102-99
فروش حدود 3083 متر لوله 40 اینچ اسقاط( دپوشده) موجود در منطقه 9عملیات انتقال گاز

شرکت انتقال گاز در نظر دارد مزایده حدود 3083 متر لوله 40 اینچ اسقاط (دپوشده) موجود در منطقه 9 عملیات انتقال گاز ( رشت- منطقه گیسوم) را به شرح مذکوروبا جزییات مندرج در اسناد مزایده واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به /آدرس www.setadiran.IR وبا شماره مزایده  1099092036000002 برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزاری مزایده ( دریافت اسناد مزایده، ارائه پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها ) بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) انجام خواهد گرفت.
1- نام و نشانی مزایده گزار: شرکت انتقال گاز – خیابان نلسون ماندلا – بلوار اسفندیار – پلاک 27
2- نحوه دریافت اسناد مزایده: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir   می باشد.
3- مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل پنج درصد قیمت پایه ودر صورت واریز وجه نقد به حساب جاری 4101090530233049 ( شبای شماره 15010000410190530233049  IR) واریزگردد.
4- اطلاعات تماس مزایده گزار: مزایده گران می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا هرگونه ابهام با شماره تلفن های 81314389 و 81314027 و یا از طریق نمابر 26355289 تماس حاصل نمایند.
5- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده: ساعت 8 صبح تاریخ 99/04/31 تا ساعت 16 تاریخ 99/05/07 صرفا" از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.IR  می باشد.
6- زمان بازدید از کالای موضوع مزایده: از تاریخ 04/05 /99  لغایت 99/05/08
7- زمان تحویل پیشنهادها :از ساعت 8صبح تاریخ 99/05/09 لغایت ساعت16 تاریخ 99/05/19 صرفا توسط مزایده گران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.IR با گذاری خواهد شد.
8- گشایش پیشنهادها: پاکات پیشنهاد قیمت روز یکشنبه تاریخ 1399/05/26 ساعت 10 صبح به نشانی تهران – خیابان نلسون ماندلا ( جردن ) بلوار اسفندیار پلاک 27 بازگشایی خواهند شد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.6.0