پنج‌شنبه, 16 مرداد 1399
عنوان گروه خبري / مزایده .
  • ساعت : ۱۲:۲۲:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ 
  • کد خبر : ۵۴۴۰
آگهی فراخوان مزایده عمومی شماره 01-99
شماره آگهی : 89390013 شماره مجوز : 1399.2235 فروش 12 قلم كالاي اسقاط موجود در منطقه دو عملیات انتقال گاز

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد مزایده 12 قلم (ضايعات كابل مسي، آهن، ورق آلومينيوم و گالوانيزه، قرقره فلزي، لاستيك، كاغذ، خرده چوب، فيلتر استوانه اي، بشكه خالي و روغن مستعمل)  موجود در منطقه 2 عملیات انتقال گاز را به شرح مذکور و با جزییات مندرج در اسناد مزایده و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به /آدرس www.setadiran.IR  برگزار نماید.
 کلیه مراحل برگزاری مزایده ( دریافت اسناد مزایده ، ارائه پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها ) بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) انجام خواهد گرفت.
1- نام و نشانی مزایده گزار: اصفهان، كيلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز
2- نحوه دریافت اسناد مزایده: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  می باشد.
3- مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل پنج درصد قیمت پایه ودر صورت واریز وجه نقد به حساب وجه نقد به حساب جاری IR330100004101090571214643  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام منطقه دو عملیات انتقال گاز (كد اقتصادي: 411157881994– شناسه ملي: 10101918813) واریزگردد.
4- اطلاعات تماس مزایده گزار: مزایده گران می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا هرگونه ابهام با شماره تلفن هاي 34042219-34042192-34042211-031 و یا نمابر 36278205-34043021-031 تماس حاصل نمایند.
5- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده: ساعت 8 صبح تاریخ 99/05/19 تا ساعت 14 تاریخ 99/05/25 صرفا" از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.IR  می باشد.
6- زمان بازدید از کالای موضوع مزایده: از تاریخ 99/05/26  لغایت 99/06/05 به جز روزهاي پنج شنبه وجمعه
7- زمان تحویل پیشنهادها: ازساعت 8 صبح تاریخ 99/06/10 لغایت ساعت 14 تاریخ 99/06/19 صرفا توسط مزایده گران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.IR بارگذاری خواهد شد.
8-گشایش پیشنهادها: پاکات پیشنهاد قیمت روز سه شنبه  تاریخ 1399/06/25 ساعت 10 صبح به نشانی اصفهان – كيلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز بازگشایی خواهند شد.
                              

ضمناً  آگهي فوق در سايت هاي ذيل نيز قابل مشاهده مي باشد.
WWW. SHANA.IR
WWW. NIGTC. IR
http://district2.ir
روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/05/08  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/09