پنج‌شنبه, 10 مهر 1399
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۱۲:۲۳:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ 
  • کد خبر : ۵۵۵۰
مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی كیفی
موضوع: تجديد مناقصه پيگراني هوشمند خطوط لوله 36 اينچ به طول2,690 كيلومتر

شركت انتقال گاز ايران در نظر دارد پيگراني هوشمند خطوط لوله 36 اينچ را از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت(ستاد) برگزار نمايد كليه مراحل برگزاري مناقصه(دريافت استعلام ارزيابي كيفي، اسناد مناقصه، ارائه پيشنهادها و بازگشايي قيمت) به صورت الكترونيكي و از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت(ستاد) انجام خواهد گرفت.
1. موضوع: تجديدمناقصه پيگراني هوشمند خطوط لوله 36 اينچ به طول 2,690 كيلومتر
2. نحوه دريافت: صرفاً از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت(ستاد) www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
3. محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها 
1.3 آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه:
       ساعت: 16:00    مورخ: 99/6/5
2.3 جلسه توجيهي:
با توجه به شيوع ويروس covid 19جلسه توجيهي برگزار نخواهد شد.در صورت هرگونه ابهام مناقصه گران مي توانند سوالاتشان را به صورت مكتوب ارسال نمايند.
3.3 نحوه  و آخرين مهلت زمان بارگذاري پيشنهادها:
ساعت: 16:00    مورخ: 99/6/29
صرفاً از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت(ستاد) بارگذاري شوند.
4.3 جلسه بازگشايي
ساعت: 10 صبح مورخ: 99/7/20 در تهران - خيابان نلسون ماندلا(جردن) - بلوار اسفنديار – پلاك 27 - شركت انتقال گاز ايران
در صورت تغيير متعاقباً اعلام خواهد شد.
4. برآورد اوليه: 1,656,480 يورو 
5. نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : 48,210 يورو
6. ساير شرايط متقاضيان شركت در مناقصه
توانايي ارائه تضمين انجام تعهدات به ميزان 10% مبلغ پيشنهادي
7. جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81314322-81314278 تماس حاصل نماييد.
8. اطلاعات كلي مناقصه در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور و در سايت shana.ir و سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به شماره فراخوان 2099092036000015 موجود مي باشد.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.6.0