دوشنبه, 29 دی 1399
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۱۴:۲۵:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ 
  • کد خبر : ۶۲۰۰
ایمن سازی خط لوله در رودخانه سرولات - استان گیلان در منطقه 9 عملیات انتقال گاز
آگهی فراخوان تجدید دوم مناقصه عمومی - شماره فراخوان سامانه ستاد : 1620990918610000 شماره مناقصه: 88790021

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد  ایمن سازی خط لوله در رودخانه سرولات را به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت شرکت انتقال گاز ایران (www.nigtc.ir) درگاه منطقه ۹ عملیات، بخش آگهی مناقصات مراجعه نمایند.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری - بلوار طالقانی، نرسیده به میدان هلال احمر تلفن: 01133805612
2- موضوع و محل اجرای پروژه: ایمن سازی خط لوله در رودخانه سرولات -استان گیلان
3- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  021 945 186 1 به صورت یکی ازتضامین مذکور در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین در معاملات دولتی
4- برآورد مناقصه و مبانی آن: 416 900 738 23  ریال بر اساس فهرست بهای سال 1399سازمان برنامه و بودجه
5- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)از مورخ 99/10/21 الی 99/10/23 صرفا از طریق سامانه ستاد امکان دانلود (دریافت) اسناد مناقصه امکان پذیر است.
6- تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا مورخ  99/11/6 صرفا از طریق سامانه ستاد بارگذاری اسناد امکان پذیر است.
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار طالقانی، نرسیده به میدان هلال احمر - سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز – تاریخ گشایش پیشنهادات متعاقباً در سامانه  ستاد اعلام خواهد شد.
8- مدت اعتبار پیشنهادات:  3ماه که برای یک دوره 3ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
9- فرایند مناقصه: یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
10- شرایط شرکت در مناقصه:
الف) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رشته ابنیه یا آب از سازمان برنامه و بودجه با شرط ظرفیت آزاد کاری
ب) دارا بودن روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت
ج) دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تذکر: قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت، ارائه گردد.

روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0