سه‌شنبه, 19 اسفند 1399
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۱۱:۲۲:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ 
  • کد خبر : ۶۴۴۶
مناقصه عمومی بازرسی و تعمیرات سطح B نه دستگاه كمپرسور گاز زیمنس مدل 10 MV2A در منطقه 2 عملیات انتقال گاز
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای

شرکت انتقال گاز ایران /منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ 99/12/03 به شماره 2099092678000015  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستادتا : ساعت 16 مورخ  99/12/09
مهلت زمانی ارسال پیشنهادتا: ساعت 16:00  روز شنبه مورخ 99/12/23
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 00: 9  روز سه شنبه مورخ 1400/01/24

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت الف:  آدرس: اصفهان – کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد – منطقه 2 عملیات انتقال گاز – امور پیمانها – اتاق 217 شماره تماس:    03134042490

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 41934-021
دفترثبت نام: 88969737 و 85193768
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها،در سایت سامانه WWW.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر" موجود است.

ضمنا آگهی فوق در سایت های زیر قابل مشاهده می باشد:
WWW.SHANA.IR
WWW.NIGTC.IR
http://district2.nigtc.ir
http://iets.mporg.ir
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/03           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/04

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0