جمعه, 8 بهمن 1400
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۱۰:۲۸:۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ 
  • کد خبر : ۷۶۵۹
فراخوان مناقصه عمومی تامین لوله در سایزهای32" ، 36"،42"،48" و52" در منطقه 5 عملیات انتقال گاز
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی (3572899164)

منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی"فوق" به شماره مناقصه 3572899164  را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت تا تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. تاریخ انتشارفراخوان در سامانه ستاد تاریخ 1400/10/20 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به آدرس مناقصه گران ارسال خواهد شد.
1) مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد: ساعت 19 روز دوشنبه   1400/10/27
2) مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد: ساعت 19 روز  دوشنبه   1400/11/11
3) اطلاعات دستگاه مناقصه گزار:
- آدرس: شیراز، بزرگراه امام خمینی، حدفاصل شهرک فرهنگیان و شهرک فرزانگان، منطقه پنج عملیات انتقال گاز، کدپستی 96315-71798 و شماره تماس   9-38403800 -071
- شماره فراخوان درسامانه ستاد: 2000093261000026   
4) تاریخ درج آگهی:
- تاریخ آگهی نوبت اول: روز دوشنبه    1400/10/20
- تاریخ آگهی نوبت دوم: روز چهارشنبه  1400/10/22

5) درصورت نیاز به توضیحات تکمیلی جهت موارد مرتبط با مناقصه با شماره تلفن 07138132404 و موارد مرتبط فنی با شماره تلفن 07138132338  تــماس حاصل نمایند.
6) اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه
-  مرکزتماس : 41934-021
-  دفترثبت نام: 88969737 – 85193768

روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز   (87200037)

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0