شنبه, 7 خرداد 1401
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۱۰:۴۷:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ 
  • کد خبر : ۸۰۸۲
فراخوان مناقصه عمومی پایش وضعیت تجهیزات از طریق آنالیز روغن در منطقه 5 عملیات انتقال گاز
فراخوان مناقصه عمومی شماره س – 1401 - 01 (ارزیابی ساده)  (87200114)

منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظر دارد خدمات موضوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی با ارزیابی ساده واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به ترتیب زیر اقدام نمایند

1) موضوع مناقصه: "پایش وضعیت تجهیزات از طریق آنالیز روغن"

2) نام و نشانی مناقصه گزار:  شيراز _ بزرگراه امام خمینی (كمربندي احمدآباد) _ حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان _ منطقه پنج عملیات انتقال گاز  

3) مبلغ برآورد اولیه مناقصه : 9.930.000.000 ( نه میلیارد و نهصد و سی میلیون) ریال می باشد.

4) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عبارتست از مبلغ  496.500.000 ( چهارصد و نود و شش میلیون و پانصد هزار) ریال که مناقصه گر می بایست براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/94 هیات وزیران نسبت به تهیه آن اقدام نموده، تصویر آن را در سامانه بارگذاری نموده و نسخه اصل آن را نیز در پاکت الف بصورت فیزیکی به کارفرما تسلیم نماید.

5) نحوه دریافت اسناد مناقصه، عودت، تحویل، بازگشایی و پیشهاد قیمت مناقصه گران: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازمست مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

5-1  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت (ستاد) روز دوشنبه مورخ  1401/02/19 می باشد.

5-2  شایان ذکر است مناقصه گرانی مجاز به شرکت در این مناقصه می باشند که دارای گواهی ها/ مستندات زیر باشند و تصویر این مدارک را در سامانه ستاد بارگذاری نماید.

  “گواهی تأیید صلاحیت کد 17025 آزمایشگاه از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران ” یا “گواهی تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران یا سازمان ملی استاندارد”

   گواهی صلاحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

   مستندات کد اقتصادی، شناسنامه ملی، گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده، اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات شرکت

6) آخرین مهلت دریافت (دانلود) اسناد مناقصه، ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 1401/02/25

7) آخرین مهلت بارگذاری/ عودت اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد قیمت ساعت 18 روز شنبه مورخ 1401/03/07

8) گشایش پیشنهادها: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/03/08 در سالن شهید دوران اداره مرکزی شیراز می باشد و در صورت تغییر مراتب طی اطلاعیه حین برگزاری مناقصه به مناقصه گران اطلاع رسانی می گردد.

9) درصورت نیاز به توضیحات تکمیلی جهت موارد مرتبط با مناقصه و پیمانی با شماره تلفن  07138132319 و 07138132310 و موارد مرتبط فنی و اجرایی با شماره تلفن 07138132272  تــماس حاصل نمایند.

10) شماره فراخوان در سامانه ستاد 2001093261000004 می باشد.

11) خرید کالای خارجی که مشابه تولید داخلی دارد توسط پیمانکار ممنوع است. قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

12) اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
-  مرکز تماس: 1456-021
-  تاریخ آگهی نوبت اول:  دوشنبه مورخ      1401/02/19
-  تاریخ آگهی نوبت دوم:  سه شنبه مورخ     1401/02/20

روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0