صفحه


کد خبر : ۵۳۳۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 
۱۱:۲۶:۳۱
سال گذشته، صادرات گاز ایران با ثبت جهشی 26 درصدی، حدود 3/6 میلیارد مترمکعب افزایش یافت.
کد خبر : ۵۳۲۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 
۹:۱۹:۴۸
تعمیرات اساسی تاسیسات تقویت فشارگازآبپخش با تلاش کارکنان منطقه ده عملیات انتقال گاز، جهت افزایش ضریب پایداری انتقال گاز در فصل زمستان آغاز گردید.
کد خبر : ۵۳۲۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ 
۱۱:۵۷:۴۹
عمليات اتصال خط انار و تعمير شير 20 اينچ ايستگاه 414 شهرستان رفسنجان در آخرين روزهاي خرداد ماه سال جاري با رعايت نكات و مسایل بهداشتي، ايمني و فني با موفقيت به پايان رسيد.
صفحه1از23123456...23.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۵۳۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ 
۱۲:۱۳:۴۱
(شماره مناقصه: 87180017)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات:7778631) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2099091592000005)
کد خبر : ۵۳۴۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ 
۱۲:۳:۵۹
شماره آگهی: 87390010 شماره مجوز:139901492
کد خبر : ۵۳۴۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ 
۱۱:۵۷:۳۹
شماره آگهی: 87390011 شماره مجوز: 1399.1624
صفحه1از7123456...7.بعدي.برو
کد خبر : ۵۲۷۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ 
۱۴:۱۸:۵۳


  تير 1399  
 
شهادت امام محمد تقی (ع)

در 31 تیر

ولادت امام رضا (ع)

در 13 تیر

ولادت حضرت معصومه (ع) و روز دختر

در 3 تیر

 
 
 
 

 گروه دورانV5.6.6.0