پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوران

لطفا صبر کنید ...

سید محمد دیده کنان

سید محمد دیده کنان

  • پست الکترونیکی : test@nigc.ir

اسداله قنواتی

اسداله قنواتی

  • پست الکترونیکی : ghanavati_a@nigc.ir

ابراهیم میرزایی راد

ابراهیم میرزایی راد

  • پست الکترونیکی : tset@nigc.ir

محمدرضا پاکدل

محمدرضا پاکدل

  • پست الکترونیکی : test@nigc.ir

مجید مصدقی

مجید مصدقی

  • پست الکترونیکی : test@nigc.ir


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0