; مناطق عملیات انتقال گاز
دوشنبه, 25 تير 1403

احمد امتحانی

مدیر منطقه 4 عملیات انتقال گاز

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
-
تحصيلات : 
-
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات :  ندارد

6.1.9.0
V6.1.9.0