پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کد خبر : ۶۱۶۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ 
۸:۵۶:۳۸
کد خبر : ۶۱۳۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ 
۹:۳۷:۱۶
طی حکمی از سوی مهدی جمشیدی دانا مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، مجید مصدقی به سمت سرپرست مدیریت برنامه ریزی شرکت انتقال گاز ایران منصوب شد.
کد خبر : ۶۱۲۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ 
۹:۳۳:۵۲
طی حکمی از سوی مهدی جمشیدی دانا مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، ابراهیم میرزایی راد به سمت سرپرست مدیریت هماهنگی عملیات شرکت انتقال گاز ایران منصوب شد.
صفحه1از212.بعدي.برو

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0