باعنایت به نظر مساعد مدیرعامل محترم شرکت، همکاران گرامی می توانند به طورمستقیم، با استفاده از روش های ذیل با ایشان ارتباط برقرار نمایند.
1- ادرس الکترونیک                tavakoli_sa@nigc.ir
2- ملاقات حضوری با هماهنگی دفتر و از طریق شماره تماس های

   4222 , 7744 , 88828151  , 88828152     

3- صندوق ارتباط مستقیم با مدیرعامل که در طبقه یازدهم و همکف ساختمان ستاد شرکت انتقال گاز نصب شده است.


گروه دورانV5.6.6.0