پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

باعنایت به نظر مساعد مدیرعامل محترم شرکت، همکاران گرامی می توانند به طورمستقیم، با استفاده از روش های ذیل با ایشان ارتباط برقرار نمایند.
        
1- ملاقات حضوری با هماهنگی دفتر و از طریق شماره تماس های

   4222 , 7744 , 88828151  , 88828152     

2- صندوق ارتباط مستقیم با مدیرعامل که در طبقه یازدهم و همکف ساختمان ستاد شرکت انتقال گاز نصب شده است.


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0