پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

فایل الکترونیکی فرم word,pdf بانک اطلاعات پیمانکاران جهت استفاده از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد:           

دانلود فرم word بانک اطلاعات پیمانکاران 

دانلود فرم pdf بانک اطلاعات پیمانکاران 

دانلود پوسترطرح شناسایی و آگاهی بخشی پیمانکاران فنی

 

 

 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0