; آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مواد پوششی ( نوار و پرایمر) با ارزیابی كیفی (فشرده) در ستاد شركت انتقال گاز
دوشنبه, 25 تير 1403
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۰۸:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ 
  • تعداد بازدید : 41
  • کد خبر : ۱۱۲۲۳
آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مواد پوششی ( نوار و پرایمر) با ارزیابی كیفی (فشرده) در ستاد شركت انتقال گاز
تقاضاي شماره: EK74/1071802039-AS

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد مناقصه  خرید اقلام تقاضا را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار نماید. تمامی مراحل برگزاری مناقصه (دریافت استعلام ارزیابی کیفی / فنی، ارایه اسناد ارزیابی کیفی، دریافت باقی مانده اسناد مناقصه، ارایه پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها) به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت.

1- نام و نشانی مناقصه گزار: ستاد شركت انتقال گاز ايران - واقع در خیابان نلسون ماندلا(جردن) - بلوار اسفندیار - پلاک 27 

2- موضوع مناقصه: خرید مواد پوششی ( نوار و پرایمر)
   
3- محل تحویل کالا:  انبار ستاد انتقال گاز مستقر درمنطقه سه عملیات انتقال گاز - باقر شهر 

4- مهلت زمانی دریافت کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: تا ساعت 16:00روز دوشنبه تاریخ   1403/05/01فقط از طریق سامانه ستاد خواهد بود.

5- مهلت زمانی ارایه و بارگذاری کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: تا ساعت 16:00 روز شنبه تاریخ  1403/05/20، فقط از طریق سامانه ستاد توسط مناقصه گران بارگذاری شود.

6- شماره فراخوان مناقصه ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد):    2003092036000008

7- نحوه ی دریافت اسناد کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی:
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس:   www.setadiran.ir 

8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق مصوبه شماره 123402/ت 50659 هـ تاریخ 1394/09/22 هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن خواهد بود.
8-1- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار میزان  246 ، 211 ، 025 ، 21  ریال و متناسب با انواع تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ تاریخ 1394/09/22
  
9- اطلاعات تماس مناقصه گزار: مناقصه گران می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر یا داشتن هرگونه ابهام درخصوص اسناد مناقصه به صورت مکتوب تا تاریخ 1403/05/15 با نمابر شماره 81314177-021 ارسال نمایند.
تبصره: اسناد ارزیابی کیفی ، اسناد مناقصه و ارایه پیشنهاد قیمت به صورت فشرده در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی بارگذاری شده که مناقصه گر مجاز به دریافت آن خواهد بود.
بنابراین مسئولیت اطلاع از روند بارگذاری مناقصه و کنترل های لازم بر عهده مناقصه گران می باشد.

10-گشایش پیشنهادها: پاکات پیشنهادات، روز یکشنبه تاریخ 1403/05/21 به نشانی تهران، خیابان نلسون ماندلا(جردن)، بلوار اسفندیار – پلاک27 بازگشایی خواهد شد.

11- سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:
11-1- توانايي تهيه وتسليم ضمانت نامه انجام تعهدات به ميزان 10% كل مبلغ پيشنهادي(درصورت برنده شدن)، متناسب با انواع تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی بشماره 123402/ت50659 هـ تاریخ 1394/09/22

11-2- مبلغ برآورد کارفرما: 695/925 (ششصد و نود و پنج هزار و نهصدو بیست و پنج ) یورو  بعلاوه   751 ، 940 ، 709 ، 102 ( یکصد و دو میلیارد و هفتصد و نه میلیون و نهصدو چهل هزار و هفتصدو پنجاه ویک ) ریال    

12-  اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان2003092036000008 و سایت shana.ir موجود می باشد.

13- پاکات پیشنهاد نرخ مناقصه گرانی بازگشایی خواهد شد که براساس آیین نامه اجریی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات تایید صلاحیت شده باشند.

WWW.NIGTC.IR 
WWW.SHANA.IR 
روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران  
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0