; منشور اخلاقی

ما کارکنان شرکت انتقال گاز ایران با باور و اعتقاد قلبی و با هدف ایجاد فرهنگ همسوی منافع طرفین از طریق اهداف شخصی و سازمانی و ارتقای سطح سلامت اداری، برای ارایه خدمات ارزشمند و جلب رضایت مخاطبان اعم از کارکنان، ذینفعان، مشتریان، تامین کنندگان کالا و خدمات و ... و همچنین ارج نهادن به حقوق آنان که همانا رضایت خداوند است، بر اصول اعتقادی دوازده گانه زیر، هم پیمان شده و در جهت فراهم نمودن بستر لازم برای تعهد و بهره گیری از دانش و مهارت های فردی و توسعه قابلیت ها در راستای استراتژی و خط مشی سازمان و اعتلای فرهنگ کشور و میهن عزیزمان با عزمی راسخ، خودمان را در توفیق خدمت رسانی و کوشش برای اجابت درخواست های مردم، پایبند می دانیم.

خدا محوری
با اعتقاد قلبی به ذاتی که جامع همه کمالات است و آن کمالات را به طور مطلق دارد، خدواند را همواره ناظر بر اعمال، گفتار و باورهایمان دانسته و رستگاری و سعادت را همانا قرب الهی می دانیم، پس رعایت تقوی و رضایت الهی را سر لوحه کارهایمان قرار داده ایم.

صداقت
ما باور داریم که خداوند در گفته هایش راستگو و در وعده هایش تخلف ناپذیر است از همین رو صداقت در ارایه خدمات و رعایت ارزش های اخلاقی را از صفت صادق بودن «پروردگار» تاسی گرفته و در برخورد و مواجه با مخاطبین با ظرافت و ابراز صبوری و مراودت رفتار خواهیم نمود.

تعهد
بر این باوریم که خداوند حکیم است «کسی که تمام افعالش صحیح، استوار و خالی از فساد و خطاست» بر همین اساس خود را مسلمانی متعهد به انجام فرامین الهی، آموزه های قرآن کریم و سیره پیامبر اسلام (ص) و سنت ائمه معصومین دانسته و در این مسیر، کوچکترین مماشاتی نکرده و اصلاح جامعه را در اصلاح خود می دانیم. 

وقت شناسی
با علم به اینکه «او شاهد و حاضر در همه جاست»، ضمن حضور به هنگام و مطابق با برنامه در محل کار و رعایت آراستگی ظاهری، سعی خواهیم نمود نمونه شایسته ای از نظم و انضباط فردی و اجتماعی باشیم.

خوشرویی و فروتنی
با اعتقاد به صفت خاشع پروردگار «اینکه خضوع و خشوع از صفات قلبی است و ثمراتش بر اعضا و جوارح نمایان می شود» اصل فروتنی، متانت و خوشرویی درمقابل دیگران و احترام به حقوق و منافع منابع انسانی و ارباب رجوع را مبنای کارمان قرار داده و در جهت احترام به کرامت انسان ها تلاش می کنیم.

وجدان کاری
باور داریم که پروردگار شکور «اعمال نیک بندگان را ارج می نهد و به بهترین گونه پاداش می دهد» از این رو وجدان کاری و ارایه خدمات با کیفیت و مناسب را سر لوحه کارمان قرار داده و از هر گونه اتلاف وقت و تشریفات اداری دست و پا گیر خود داری کرده و آن را مصداق تضییع حقوق مردم می دانیم.

قانون مداری
اعتقاد داریم که «قرآن به عنوان کتاب قانون بوده و براساس آن داوری می کند» پس ضمن پیروی از سیاست های دولت از طریق انجام به تکالیف قانونی متناسب با ساز و کارهای تعریف شده، رعایت کامل موازین و معیارهای اسلامی و قانونی و پیروی از سیره و سنت رسول اعظم (ص)، بهبود مستمر و ارتقای بهره وری برای رسیدن به پیشرفت و توسعه مداوم، را سرلوحه ذهن و اندیشه خود قرار داده ایم.

خدمتگزاری
با تاسی از روایت من لم یشکرالمخلوق، لم یشکر الخالق «رضایت خالق در گرو رضایت مخلوق است» بر خود فرض می دانیم بر اساس اصل مشتری مداری، صداقت، رافت، دقت، سرعت و نظم، خدمت به جامعه و پاسخگویی به آنان چیزی جز تکلیف الهی و وظیفه انسانی و قانونی نبوده.

مشارکت و کار گروهی
با تاسی از آیه شریفه «و امرهم شوری بینهم» و اعتقاد به حفظ وحدت و یکپارچگی در سایه خرد جمعی و مشارکت همگانی و برقراری فضایی سرشار از اعتماد متقابل، ما را در دستیابی به رسالت خطیری که در برابر اعتلای جامعه خویش و همچنین ارتقای نسل حاضر و نسل های آینده بر عهده داریم، رهنمود می نماید. 

امانت داری
باور داریم که خداوند حفیظ «خود بهترین و بزرگ ترین امین و نگهبان است» پس اعتقاد به امانت داری و رعایت انصاف و شایسته سالاری بر مبنای عدالت و پرهیز از تبعیض به عنوان یک اصل موثر در تحقق و دستیابی به اهداف عالیه شرکت در سر لوحه کار ما قرار گرفته است.

دانش افزایی 
با الهام از سخن پیامبر اسلام «اطلبوالعلم من المهد الی اللحد»، همواره در راستای ارتقای دانش و افزایش آموخته ها، پرورش مهارت های فردی و بهبود دیدگاه های خود تلاش کرده و نوآوری و خلاقیت را سر لوحه اندیشه خویش قرار داده ایم.

صرفه جویی
اصل کلی جلوگیری از ولخرجی ها و تضیع اموال جامعه، مبارزه با اسراف در اموال و اقتصاد، حرکت به سمت اختیار فرهنگ مصرف بهینه، کارآمد و ثمر بخش، ارج نهادن به زنجیره ارزش های تولید و مصرف پیشگیری از بروز ضررهای اقتصادی که منجر به عقب ماندگی و وارد شدن لطمه های اقتصادی و فرهنگی می گردد و تلاش در جهت حفظ منابع و ذخایر کشور برای نسل های آینده، در سر لوحه کار ما قرار گرفته است.
و کلام آخر براساس آیه شریفه «الم یعلم بان الله یری»، بود و نبود کسی در انجام کارمان دخالت ندارد و همواره در پی رضایت خداوند متعال هستیم. 

 

 

طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0