; هیئت مدیره

غلامعباس حسینی

مدیرعامل و عضو اصلی و نایب رییس هیئت مدیره شرکت انتقال گاز ایران

rad.jpg

ابوالفضل وروانی فراهانی

عضو اصلی
و
رییس هیئت مدیره


ابراهیم میرزایی راد

مدیر برنامه ریزی
و
عضو اصلی هیئت مدیره

 


سیدمحمد دیده کنان

مدیر مالی
و
عضو اصلی هیئت مدیره

 


اسداله قنواتی

مدیر مهندسی و طرح ها
و
عضو اصلی هیئت مدیره

 

محمد احمدی.jpg

 

 

 

محمد احمدی کافشانی

عضو علی البدل هیئت مدیره

سیروس بالاوندی

رییس امور حقوقی
و
عضو علی البدل هیئت مدیره

رضا علیزاده

رئیس دفترمدیرعامل و دبیر هیئت مدیره

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0