سعید توکلی متولد 1352/05/15 در اصفهان می باشند.

ایشان در تاریخ 1376/10/26 در صنعت نفت استخدام و مشغول به کار شده اند. توکلی هم اکنون در سمت مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با رتبه ی OD  مشغول انجام وظیفه هستند.

قبل از این ، ایشان در سمت تکنسین ارشد ابزار دقیق / مهندس برق و ابزار دقیق تاسیسات تقویت فشار گاز /  کارشناس ارشد تحلیل سیستم های منطقه دو / رییس تحلیل سیستم ها و مدیریت انرژی مهندسی منطقه  دو / معاون مهندسی و خدمات  فنی منطقه دو عملیات انتقال گاز / مدیر منطقه شش عملیات انتقال گاز / مدیر منطقه پنج عملیات انتقال گاز / مدیر منطقه 2عملیات انتقال گاز و معاون مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران خدمت می کردند.

توکلی دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری از سازمان مدیریت صنعتی تهران می باشند.

سوابق تحصیلی: لیسانس مهندسی برق گرایش الکترونیک از دانشگاه صنعت نفت

سایر فعالیت های علمی ، فنی و پژوهشی : عضو اصلی هیات ارزیابی عملکرد مدیریت عملیات (پالایش و انتقال ) شرکت ملی گاز ایران به مدت سه سال / عضو داخلی کمیته توسعه پایدار اتحادیه بین المللی گاز (IGU) از شرکت ملی گاز به مدت سه سال / عضو اصلی کمیته نگهداری و تعمیرات شرکت انتقال گاز ایران / پژوهشگر پروژه " بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری در منطقه دو  عملیات انتقال گاز / پذیرش  تجربه مدیریتی با عنوان " استفاده از مدل های چند معیاره (MCDM) جهت محاسبه پاداش " در نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت / پذیرش مقاله با عنوان " تاثیر مؤلفه های دانشی در بهبود مدیریت ریسک منطقه شش عملیات انتقال گاز " در پنجمین همایش ملی مهندسی ایمنی ومدیریت   HSE در دانشگاه صنعتی شریف -  اسفند 1392 / ترجمه، تالیف کتابچه ها و جزوات متعدد فنی از جمله: 1- کنترل کننده های منطقی قابل  برنامه ریزی 2-PLC  ( سیستم کنترل مولد برق اضطراری  (وارتسیلا) )  3- سیستم های حفاظتی گازیاب 4- کالیبراسیون کارت های ورودی و خروجی سیستم کنترل 5- سیستم های نگهداری و تعمیرات / سابقه تدریس در شرکت ، دانشگاه و مؤسسات آموزشی

سوابق تشویقی: کارمند نمونه شرکت ملی گاز ایران در سال 1388 / مقام اول معاونت مهندسی و خدمات فنی در جشنواره برترین های شرکت انتقال گاز ایران در سال 1389 / دریافت تقدیرنامه از معاونین محترم وزیر نفت در امور گاز و مهندسی به مناسبت همکاری در اولین توربین ملی / کسب رتبه برتر HSE  در بین مناطق انتقال گاز در دوران تصدی مدیریت منطقه شش و دو عملیات / کسب رتبه برتر روابط عمومی وزارت نفت در دوران تصدی مدیریت منطقه پنج / کسب رتبه برتر حراست در شرکت ملی گاز در دوران تصدی مدیریت مناطق پنج و دو 


گروه دورانV5.6.6.0