; معرفی مدیرعامل

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران

متولد  1346/06/30  /  دشتي بوشهر
استخدام در صنعت نفت  1373/05/10 
هم‌اكنون سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت انتقال گاز ایران با رتبه‌ي over d

سوابق: 
رئیس تعمیرات الکترونیک و مخابرات و ابزار دقیق پتروشیمی رازی، رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان بوشهر و مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر، مدیر عامل شرکت گاز استان فارس 

مدرک تحصیلی: 
 فوق ليسانس  مدیریت اجرایی / مدیریت استراتژیک از دانشگاه علوم و تحقیقات 

سوابق تحصيلي: 
 مهندسی برق / مخابرات از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، دوره MBA مدیران با گرایش مدیریت پروژه از دانشکده فنی دانشگاه تهران

سوابق تشويقي: 
 مدير نمونه بسيجي کشوري در سال 1391 
مدير نمونه شرکت ملي گاز ايران در سال 1392 
دارنده رتبه برتر جشنواره شهيد رجايي در 5 سال متوالي و ...
 

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0