; ارتباط با مدیرعامل
 نامنقشکد کاربري يا ايميلتماس 1تماس 2

همکاران گرامی و همچنین تمامی افراد می توانند از طریق روش های زیر، با مدیرعامل محترم شرکت انتقال گاز ایران ارتباط برقرار نمایند. 

شماره تماس دفتر: 81314222 - 81314215 - 88828151 - 88828152

فکس: 26353476


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0