پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

همکاران گرامی و همچنین تمامی افراد می توانند از طریق روش های زیر، با سرپرست محترم شرکت انتقال گاز ایران ارتباط برقرار نمایند. 

شماره تماس دفتر: 81314222 - 81314215 - 88828151 - 88828152

فکس: 26353476


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0