; مزایده

شماره مزایده: 1002091861000001 001-1402 -88720020

شماره فراخوان مزایده: 88710029 004 - 1401

شماره مزایده: 88710024 003 -1401

مزايده شماره: 003- 01 كد فراخوان در سامانه اطلاع رساني: 53131693

باطری های اسقاط - منطقه 9 عملیات انتقال گاز شماره مزایده: 88710018

مزايده شماره: 002 - 01

مزايده شماره: 001 - 01

شماره آگهی: 87310005 فروش يك قلم كالاي اسقاط موجود در منطقه دو عملیات انتقال گاز

شماره آگهی: 87300106 فروش يك قلم كالاي اسقاط موجود در منطقه دو عملیات انتقال گاز

واقع در مجتمع شهید بهشتی کوی دانشگاه (مارالان) تبريز مزايده شماره: 001- 00 كد فراخوان مزايده در سامانه اطلاع رساني: 53108297

آگهی فراخوان مزایده عمومی شماره 104 - 1400 فروش ضایعات فلزی و چوبی موجود در ساختمان قدیم ستاد انتقال گاز ایران واقع در میدان هفت تیر، به صورت جاروکش

شماره آگهی: 87300085 آگهی حراج شماره 111 - 00 و 110 - 00 ، 108 - 00

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 1400-3008 روغن توربین با ماندگاری بالای 5 سال (87200036)

آگهي مزايده فروش 4 واحد مسكوني متعلق به شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز) واقع در مجتمع شهید بهشتی کوی دانشگاه (مارالان) تبريز كد فراخوان مزايده در سامانه اطلاع رساني: 53101200

فروش حدود 14500 متر لوله 30 اینچ (اسقاط - مدفون) موجود در منطقه یک عملیات انتقال (اهواز، غرب کارون)

شانزده دستگاه ماشین الات ساختمانی فاقد پلاک انتظامی (87200025)

روغن توربین با ماندگاری بالای 5 سال

شماره آگهی: 87300053 فروش يك قلم كالاي اسقاط موجود در منطقه دو عملیات انتقال گاز

شماره آگهی: 87300052 فروش 2 قلم كالاي اسقاط موجود در منطقه دو عملیات انتقال گاز

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد مزایده فروش حدود 23000متر لوله36 اینچ (اسقاط -مدفون ) تاسیسات شهید مصطفوی از کیلومتر 55 (دره عباس) تا کیلومتر 79 (سربند) موجود درمنطقه یک عملیات انتقال گاز (خوزستان-امیدیه) را...

شرکت انتقال گاز در نظر دارد مزایده فروش حدود 21200 متر لوله40 اینچ  جمع آوری گاز ترش (اسقاط - مدفون ) موجود در منطقه یک عملیات انتقال گاز (خوزستان - امیدیه) از کیلومتر 80 ( سربند) تا پالایشگاه بیدبلند یکرابه شرح مذکور و با جزییات مندرج در اسناد مزایده واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و با شماره مزایده1000092036000001برگزار نماید.           

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد مزایده: سه دستگاه خودرو ساختمانی شامل (بیل جرخ زنجیری، سیمان مخلوط کن، دامپر) و دو دستگاه ساید بوم رابه شرح مذکور و با جزییات مندرج در اسناد مزایده واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به /آدرس www.setadiran.IR برگزار نماید .

تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ 

فروش حدود 3923 متر لوله 12 اینچ و 1952 متر لوله 24 اینچ ( مستعمل – دپو) موجود درمنطقه 6 عملیات انتقال گاز (بندرعباس - یارد سرخون)

   

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0