پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آگهی فراخوان مزایده عمومی شماره 104 - 1400 فروش ضایعات فلزی و چوبی موجود در ساختمان قدیم ستاد انتقال گاز ایران واقع در میدان هفت تیر، به صورت جاروکش

شماره آگهی: 87300085 آگهی حراج شماره 111 - 00 و 110 - 00 ، 108 - 00

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 1400-3008 روغن توربین با ماندگاری بالای 5 سال (87200036)

شماره آگهی: 87300071

   

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0