; فیلم و کلیپ

  • شرکت انتقال گاز ایران
  • کلیپ مستند روایت خدمت با موضوع " پالایش و انتقال گاز در زمستان ۱۴۰۲"
  • ویدئو کلیپ ترمیم خطوط لوله آسیب دیده ناشی از اقدامات خرابکارانه
  • فیلم و کلیپ منطقه 1
  • فیلم و کلیپ منطقه 4
  • فیلم و کلیپ منطقه 10
  • عملکرد روابط عمومی انتقال گاز ایران در سال 1402

  • فیلم و کلیپ منطقه 4

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0