پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Page


news code : 6253  |  event date : Mon Jan 18, 2021 11:6:50
مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز از مونتاژ و ساخت IGV توربين تاسيسات تقويت فشار گاز زنجان توسط كارشناسان اين منطقه خبر داد.
news code : 6249  |  event date : Sat Jan 16, 2021 13:56:6
به نقل از وب سایت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت ، اسامی بازنشستگان ، مدیران و کارمندان صنعت نفت اعلام گردید.
news code : 6248  |  event date : Sat Jan 16, 2021 13:53:54
مدیر منطقه هفت عملیات انتقال گاز، تلاش و نوآوری سازمانی را در نتیجه ی تعلق خاطر به سازمان و عشق به پیشرفت امور جاری شرکت برای کارمندان نمونه برشمرد.
Page1of25123456...25.Next.GO
news categories 
news code : 6244  |  event date : Sat Jan 16, 2021 9:48:31
آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره فراخوان سامانه ستاد: 2099091861000017 شماره مناقصه: 88790022
news code : 6230  |  event date : Wed Jan 13, 2021 11:3:54
اجراي طرح Anti Icing سه دستگاه توربين GE10-2 نئوپنيون ، بصورت عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده برگزار می گردد
news code : 6219  |  event date : Sun Jan 10, 2021 15:44:0
شركت انتقال گاز ايران در نظر دارد نگهداري و تعميرات سيستم هاي كامپيوتري شبكه LAN و WANخود را از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) برگزار نمايد.
Page1of8123456...8.Next.GO
news code : 6130  |  event date : Sun Dec 27, 2020 9:37:16
طی حکمی از سوی مهدی جمشیدی دانا مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، مجید مصدقی به سمت سرپرست مدیریت برنامه ریزی شرکت انتقال گاز ایران منصوب شد.
news code : 6129  |  event date : Sun Dec 27, 2020 9:33:52
طی حکمی از سوی مهدی جمشیدی دانا مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، ابراهیم میرزایی راد به سمت سرپرست مدیریت هماهنگی عملیات شرکت انتقال گاز ایران منصوب شد.
Page1of212.Next.GO


  Current Events  
 
شهادت حضرت فاطمه زهرا

events in label 28 دی

قتل امیر کبیر

events in label 20 دی

میلاد عیسی مسیح

events in label 4 دی

 
 
 
 

 5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0