پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Page


news code : 3983  |  event date : 12/7/2019 15:45:41
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران به اتفاق هيات همراه، مدیر و مسئولین منطقه هفت، با حضور در منطقه هفت عملیات انتقال گاز ایران از مرکز بهره برداری خطوط لوله و تاسيسات تقويت فشار گاز اراك بازدید به عم ...
news code : 3982  |  event date : 12/7/2019 11:52:51
Page1of19123456...19.Next.go
news code : 2933  |  event date : 11/23/2019 9:57:5
به گزارش روابط عمومي منطقه هفت عملیات انتقال گاز ايران ، ماژول آرشيو فني نرم افزار IPCMMS در اين منطقه عملياتي راه اندازي گرديد.
news code : 2916  |  event date : 11/18/2019 11:1:9
سمینار پدافند غیرعامل با حضور اساتید مجرب پدافند غیرعامل و مدیریت بحران استان خوزستان در منطقه یک عملیات برگزار گردید.
news code : 2852  |  event date : 10/20/2019 10:47:59
رییس امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل منطقه 8 عملیات انتقال گازایران از ثبت بیش از 1 میلیون و 500 هزار نفر ساعت کار بدون حادثه در نیمه نخست سال جاری در این منطقه خبر داد.
Page1of212.Next.go
news categories 
news code : 3979  |  event date : 12/7/2019 10:54:39
تقاضای شماره 9800061 (87280051) ( تامین کالای خارجی که مشابه تولید داخلی دارد توسط مناقصه گر ممنوع است).
news code : 3965  |  event date : 12/4/2019 15:27:1
تقاضاي شماره : MD99/9540425-SL PARTS FOR GAS COMPRESSOR "SUMY"
news code : 3964  |  event date : 12/4/2019 15:22:55
تقاضاي شماره : MD99/2072880091-EL باتری نیکل کادیم SAFT NIFE SBM
Page1of15123456...15.Next.go
news code : 3981  |  event date : 12/7/2019 11:43:6
news code : 3973  |  event date : 12/7/2019 8:55:6
Page1of3123.Next.go
5.5.4.0
گروه دورانV5.5.4.0