پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

  news code : 6994  |  event date : Wed Jul 28, 2021 18:8:10  |  item visited : 68  |  Number Of Comments : 0
  معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با ارسال پیامی، از همکاران تلاشگر شرکت انتقال گاز ایران برای رفع نشتی گاز خط لوله هفتم سراسری در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تشکر کرد.
  news code : 6993  |  event date : Wed Jul 28, 2021 13:19:17  |  item visited : 62  |  Number Of Comments : 0
  تعمیرات اساسی رله های حفاظتی، شارژرها و اینورترهای تأسیسات شهید مصطفوی در منطقه یک عملیات انتقال گاز با موفقیت به پایان رسید.
  news code : 6990  |  event date : Wed Jul 28, 2021 10:35:6  |  item visited : 71  |  Number Of Comments : 0
  مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز در بازديد از مسير صعب العبور خط 30 اينچ تبريز - ارمنستان، بر اولويت بندي در انجام كار تاكيد كرد.
  Page1of24123456...24.Next.GO
  news categories 
  news code : 6987  |  event date : Wed Jul 28, 2021 10:16:24
  آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان (شماره مناقصه: 87190018)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53092202) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2 ...
  news code : 6977  |  event date : Mon Jul 26, 2021 11:28:26
  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده (شماره مناقصه: 87100046 )، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53091931) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000 ...
  news code : 6975  |  event date : Mon Jul 26, 2021 10:37:19
  آگهي ارزيابي كيفي پيمانكاران (شناسايي پيمانكار) مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي غيرهمزمان (شماره مناقصه: 87190019 )، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53091436 ) (شماره ف ...
  Page1of8123456...8.Next.GO  5.7.14.0
  گروه دورانV5.7.14.0