پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

  news code : 7208  |  event date : Wed Sep 22, 2021 14:13:47  |  item visited : 2  |  Number Of Comments : 0
  مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز در بازديد از پروژه اصلاح سيستم حفاظت در برابر صاعقه تاسيسات تقويت فشار گاز مرند، مرگنلر و بازرگان بر تسريع اجراي پروژه صاعقه گیر تاكيد كرد.
  news code : 7200  |  event date : Tue Sep 21, 2021 13:46:56  |  item visited : 36  |  Number Of Comments : 0
  مدیر منطقه 6 عملیات انتقال گاز از پايان موفقيت آميز ارتعاش سنجي ماشين آلات دوار تاسيسات تقويت فشار گاز تنگ ني و آبشيرين در 6 ماهه نخست سال جاري طي 10 مرحله خبر داد.
  news code : 7198  |  event date : Tue Sep 21, 2021 12:37:58  |  item visited : 52  |  Number Of Comments : 0
  ۱۵ کیلومتر از خط لوله ری - سمنان با هدف افزایش پایداری و ضریب ایمنی، تعویض پوشش شد.
  Page1of26123456...26.Next.GO
  news categories 
  news code : 7199  |  event date : Tue Sep 21, 2021 13:15:39
  منطقه 8 عملیات انتقال گاز در نظر دارد تا نسبت به تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي(همزمان)....
  news code : 7177  |  event date : Tue Sep 14, 2021 11:0:48
  فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي - ساده شماره آگهی: 87300045
  news code : 7176  |  event date : Tue Sep 14, 2021 10:47:37
  فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300044
  Page1of15123456...15.Next.GO
  5.7.14.0
  گروه دورانV5.7.14.0